Avaldatud: 9 märts, 2021

  1. Poolaasta õppetegevuse ülevaade
  2. Hoolekogu tööplaan 2020/2021. õa
  3. „Distantsõppe korraldus“ muudatuse (punkti 2.8 sõnastus) kohta arvamuse avaldamine
  4. Hoolekogu esimehe valimine
  5. Küsimused, info

Täiendav info: Ilme Hoidmets (ilme.hoidmets@varskakool.ee)