Avaldatud: 2 september, 2020
  1. Ülevaade 2019/2020. õppeaasta tulemustest (õppejuht)
  2. Kooli valmisolek 2020/2021. õppeaastaks (direktor)
  3. Ülevaade õppekava arendustegevusest (direktor)
  4. Infovahetus

Täiendav info: Ilme Hoidmets (ilme.hoidmets@varskakool.ee)