Avaldatud: 30 juuni, 2020
  1. Ülevaade 2019/2020. õppeaasta tulemustest (õppejuht)
  2. Õpetajate konkursi tulemused (direktor)
  3. Kooli õppekavade üldosade uuendamine (direktor)
  4. Infovahetus, küsimused (hoolekogu liikmed)

Täiendav info: Ilme Hoidmets (ilme.hoidmets@varskakool.ee)