Avaldatud: 10 veebruar, 2020

Teisipäeval, 18. veebruaril kell 17.00 eesti keele kabinetis (3. korrusel).Päevakord:
1. Arvamuse andmine dokumendile „Värska Gümnaasiumi õpilase arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord”
2. Küsimused, ettepanekud, info

Täiendav info: Ilme Hoidmets, hoolekogu esimees (ilme.hoidmets@varskakool.ee)