Avaldatud: 10 detsember, 2019

Neljapäeval, 12. detsembril kell 17.30 direktori kabinetis.Päevakord:

  1. Värska Gümnaasiumi hoolekogu 2019/2020. õa tööplaan (hoolekogu esimees)
  2. Värska Gümnaasiumi 2020.a eelarve (kooli direktor)
  3. Küsimused, info

Täiendav info: Ilme Hoidmets, hoolekogu esimees (ilme.hoidmets@varskakool.ee)