Avaldatud: 10 oktoober, 2023
Värska Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimub teisipäeval, 10. oktoobril kell 16.30.
Päevakorras: arvamuse andmine kooli eelarve projekti kohta.

Täiendav info: Egle Põldmets, hoolekogu esimees (poldmetsegle@gmail.com)