Avaldatud: 21 september, 2022

Värska Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimub teisipäeval, 27. septembril kell 8.30.

Päevakorras:
  1. Kooli eelarveprojektiga tutvumine (Liina Palu)
  2. KiVa uuringu tulemused (Liina Palu)
  3. Hoolekogu töökord (Karin Viljus)
  4. Hoolekogu tööplaani arutelu (Meel Valk)
  5. Hoolekogu koosseisu täiendamine (uute liikmete valimise planeerimine)

Täiendav info: Meel Valk (meel.valk@gmail.com)