Avaldatud: 29 august, 2022
Värska Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimub teisipäeval, 30. augustil kell 17.00.

Päevakorras on:
1. 2021/2022 õppeaasta kokkuvõte (L. Palu)
2. Valmisolek 2022/2023 õppeaastaks (L. Palu)
3. Õppekava muudatuse (hindamisjuhend) kohta arvamuse avaldamine. (L. Palu)
4. Hoolekogu töökorra uue versiooni ülevaatamine ja arvamuse andmine. (K. Viljus)
5. Hoolekogu 2022/2023 tööplaani kinnitamine (M. Valk)
6. Muud küsimused

Täiendav info: Meel Valk (meel.valk@gmail.com)