Õpilasesinduse koosseis 2019/2020 õa

Juhtkond
Esimees Mariete Kena (11. kl, marietekena@gmail.com)
Aseesimees Ardi Hallop (8. kl)
Sekretär Timo Kudre (8. kl)
Pressiesindaja Moonika Talas (10. kl)
Kultuurijuht Karoli Arund (7. kl)

Liikmed
Andero Naruson (5. kl)
Maru Valk (5. kl)
Siim Alve (6. kl)
Laur Laanetu (7. kl)
Anni Linnus (7. kl)

Õpilasesinduse tööd koordineerib huvijuht Triinu Kotov