Õpilasesinduse koosseis 2019/2020 õa.:

Juhtkond:
Esimees Mariete Kena (11. kl, marietekena@gmail.com)
Aseesimees Ardi Hallop (8. kl)
Sekretär Timo Kudre (8. kl)
Pressiesindaja Moonika Talas (10. kl)
Kultuurijuht Karoli Arund (7. kl)
Liikmed:
Andero Naruson (5. kl)
Maru Valk (5. kl)
Siim Alve (6. kl)
Laur Laanetu (7. kl)
Anni Linnus (7. kl)

Õpilasesinduse tööd koordineerib huvijuht Triinu Kotov

Õpilasesinduse tegevusplaan 2019/20 õa II poolaastal