Õpetajate konsultatsioonid 2020/2021 õa

Õpetaja nimi Konsultatsiooni aeg Kabinet
Ursula Hakk N 8. t Geograafiaklass
Ilme Hoidmets K 7. t Eesti keele klass
Maret Hunt T 8. t Inglise keele klass
Janar Kalder E 8. t Matemaatikaklass
Liina Palu K 7. t Matemaatikaklass
Anneli Jõgela N 8. t Keemiaklass
Toivo Kadarpik E 8. t Arvutiklass
Virve Tund T 8. t Vene keele klass
Merike Kull T 7. t 2. kl klassiruum
Helena Elgindy E 7. t Ajalooklass
Ruth Kõivo E 6. t 1. kl klassiruum
Kersti Leping E  pärast 8. t, T 8. t Matemaatikaklass
Meeli Mets E 8. t Geograafiaklass
Tiina Purik K 7. t Eesti keele klass
Heini Siilik N 6. t Tööõpetuse klass
Olver Kaljuvee E, T kokkuleppel Võimla, staadion
Galina Viskar T 7. t Muusikaklass
Piret Ziugand T 8. t Kunstiõpetuse klass
Elle Tikkop K 6. t 3. kl klassiruum
Maret Vabarna N 6. t Käsitööklass
Reelika Kalder T, K kokkuleppel Matemaatikaklass
Kaja Laats E 7. t Õpiabiklass
Emily Raudkepp E, T kokkuleppel Võimla, staadion