Avaldatud: 8 mai, 2020

Värska Gümnaasium võtab konkursi korras tööle järgmiste õppeainete õpetajad:

 • ajalugu ja ühiskonnaõpetus              1,0 ametikohta
 • vene keel                                            0,7 ametikohta
 • kehaline kasvatus (tüdrukutele)         0,5 ametikohta
 • käsitöö ja kodundus                           0,3 ametikohta
 • majandusõpetus                                 0,3 ametikohta

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • vastavus põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse;
 • tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud isikuomadused: väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, usaldusväärsus, vastutustunne, korrektsus ja täpsus, õpivõimelisus.

Pakume:

 • võimalust panustada särasilmsete uudishimulike noorte arengusse;
 • mitmekülgseid eneseteostuse- ja arenguvõimalusi;
 • toetavat koolimeeskonda;
 • võimalust panustada kooli arengusse.

Tööle asumise aeg: 26. august 2020.

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus;
 • elulookirjeldus (CV);
 • kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid;

hiljemalt 7. juuniks 2020 e-posti aadressil kool@varskakool.ee.

Lisainfo: tel 513 4782 (direktor Liina Palu)