Direktor Liina Palu liina.palu@varskakool.ee 796 4682
513 4782
Õppejuht Ilme Hoidmets ilme.hoidmets@varskakool.ee 523 7309
Majandusjuht Üllar Mehine ullar.mehine@varskakool.ee 796 4968
510 1906
Huvijuht Triinu Kotov triinu.kotov@varskakool.ee 5656 6767
Sekretär Mari-Liis Rego kool@varskakool.ee  796 4682