Direktor Liina Palu liina.palu@varskakool.ee 796 4682
513 4782
Õppejuht Ilme Hoidmets ilme.hoidmets@varskakool.ee
Sekretär Mari-Liis Rego kool@varskakool.ee 796 4682
Majandusjuht Üllar Mehine ullar.mehine@varskakool.ee 796 4968
510 1906
Raamatukogu juhataja Helena Kudre helena.kudre@varskakool.ee 796 4969
Huvijuht Triinu Kotov triinu.kotov@varskakool.ee 5656 6767
Sotsiaalpedagoog Karmen Kartsepp karmen.liping@setomaa.ee 5332 1871