Avaldatud: 27 juuni, 2024

Avaldusi Setomaa Gümnaasiumi 1o. klassi astumiseks võtame vastu  26. augustini 2024. a. Kooli vastuvõtu avalduse leiab siit.
Lisad avaldusele:

  • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega või digitaalne väljavõte;
  • 9. klassi klassitunnistus;
  • õpilase isikut tõendava dokumendi koopia;
  • õpilaspileti avaldus (soovi korral);
  • foto  3×4 cm paberkandjal (õpilaspileti soovi korral).

Avalduse palume saata e-posti aadressile kool@varskakool.ee. Avalduse lisad palume võtta kaasa vestlusele. Koopiad on võimalik teha kohapeal.

Vestlus gümnaasiumisse astumiseks toimub  26. augustil kl 9.00. – 12.00 Värska Gümnaasiumis (3. korrus, kabinet 314, Pikk tn 13, Värska). Vestluse käigus selgitatakse välja õpilaskandidaadi ootused ja eesmärgid.

Tutvu palun Värska Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord

Täiendav info: direktor, tel 513 4782