Avaldatud: 8 juuli, 2024
Avaldusi Setomaa Kooli Värska õppekohta 1. klassi astumiseks võtame vastu 23. augustini 2024.

Kooli vastuvõtu avalduse leiab siit.
Lisad avaldusele:

  • lapse koolivalmiduse kaart (väljastab koolieelne lasteasutus);
  • väljavõte lapse tervisekaardist selle olemasolul (lapse tervisekaart on kooliõele kättesaadav tervise infosüsteemis);
  • lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
  • vanema või hooldaja isikut tõendava dokumendi koopia;
  • õpilaspileti avaldus (soovi korral);
  • foto 3 x 4 cm (õpilaspileti soovi korral).

Avalduse palume saata e-posti aadressile kool@varskakool.ee.

Info kooli sekretärilt tel 5822 8241 alates 30.07.2024.