Avaldatud: 2 aprill, 2021

31. märtsil 2021 lahkus Värska Gümnaasiumi õpetaja Ursula Hakk (07.12.1945 – 31.03.2021).

Õpetaja Ursula liitus Värska Gümnaasiumi kooliperega 2005. aastal, asudes õpetama bioloogiat ja geograafiat. Tema suurepärased teadmised loodusest on innustanud õpilasi ja kolleege vaatama vaikides enda ümber toimuvat –  kevadel tärkavat elu ja sügisel talveunne vajuvat taimeriiki. Tundus, et Ursula on kui taimede ja loomade välimääraja, kes oskas täpselt või paralleele tuues õige liiginime öelda.

Õpetaja Ursula oli aktiivne ja ajaga sammu pidav. Ta oli Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu tegevliige ning võttis aktiivselt osa bioloogiaõpetajate õppereisidest ja matkadest. Ursula sai kiiresti sõbraks arvutiga ning erinevatelt digikoolitustelt saadud teadmisi ja oskusi rakendas ta meelsasti koolielu korraldamisel. Ta ütles ikka: „Ma vaatan kodus veel üle, kui vajan abi, siis tütar aitab.“  Ursula õpilased on aastaid osalenud edukalt aineolümpiaadidel. Ees ootavad vabariiklik geograafiaolümpiaad ning koolieksamid, seekord ilma õpetaja Ursulata.

Õpetaja Ursula oli vapper edasirühkija, kes tõusis ise ja julgustas kolleege jääma oma valitud teele. Tema vaikselt öeldud hoolivad sõnad ja tihti teistele märkamata jäänud töö eest kiitus tõid hinge soojust ja julgust jätkamiseks.  Kooli traditsioonilisel kuumärkamisel jääb kätteandmist ootama Setomaa valla tänukiri pikaaegse ja pühendunud töö eest Värska Gümnaasiumis.

Kolleegid õpetaja Ursulast:

„Ursula oli ääretult sõbralik ja vastutulelik inimene, uuendusmeelne ja õpilastesse hoolivalt suhtuv, abivalmis, lahke, rõõmsameelne, aktiivse eluviisiga, nooruslik inimene. Ta oli maaeluga väga hästi hakkama saav linnaproua.“
„Ta oli kena ja huvitav daam, kõnnak kiire ja soeng korrektne, nagu oleks ta just juuksurist tulnud.“
„Täiskasvanuna mõistame, millise rikkuse võtame kaasa koolist. Ursula tundidest saadud loodusearmastus saadab mind senini. Ma olen õnnelik, et sain töötada koos oma endise õpetajaga, kelle alati särav naeratus, hoogne samm ja toetavad ning elutargad sõnad on andnud rasketel hetkedel julgust. Ursula,  Sinu kodu on nüüd seal, kus on linnutee. See helendav rada kui sädelev kee.“

Mälestame kolleegi ja õpetajat ning avaldame sügavat kaastunnet lähedastele.

Värska koolipere