Värska Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

  1. Ilme Hoidmets – hoolekogu esimees, gümnaasiumi osa õpetajate esindaja (ilme.hoidmets@varskakool.ee)
  2. Meel Valk – hoolekogu aseesimees, põhikooli osa lastevanemate esindaja (meel.valk@gmail.com)
  3. Liis Samuel – põhikooli osa lastevanemate esindaja (liissamuel@hotmail.com
  4. Marilin Martin – gümnaasiumi osa lastevanemate esindaja (marilinmartin@hotmail.com)
  5. Kersti Leping – põhikooli õpetajate esindaja (kersti.leping@varskakool.ee)
  6. Ulvi Oper – kooli pidaja esindaja (ulvi.oper@setomaa.ee)
  7. Mariete Kena –  õpilasesinduse esindaja (marietekena@gmail.com)
  8. Evi Rohtla – kooli toetavate organisatsioonide esindaja (evir@hot.ee)
  9. Triin Päid – vilistlaste esindaja (triinpaid@gmail.com)