Värska Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

  1. Ilme Hoidmets – hoolekogu esimees, õpetajate esindaja (ilme.hoidmets@varskakool.ee)
  2. Meel Valk – hoolekogu aseesimees, lastevanemate esindaja (meel.valk@gmail.com)
  3. Kersti Leping – õpetajate esindaja (kersti.leping@varskakool.ee)
  4. Ulvi Oper – kooli pidaja esindaja (ulvi.oper@setomaa.ee)
  5. Mariete Kena –  õpilasesinduse esindaja (marietekena@gmail.com)
  6. Evi Rohtla – kooli toetavate organisatsioonide esindaja (evir@hot.ee)
  7. Triin Päid – vilistlaste esindaja (triinpaid@gmail.com)