Avaldatud: 1 september, 2023

Värska Gümnaasium  võtab 2023/2024. õppeaastast konkursi korras tööle geograafiaõpetaja (ajutiselt äraoleva õpetaja asendamine).

Geograafiat põhikoolis (7.-9. kl) 5 kontakttundi nädalas ja gümnaasiumis (10.-12. kl) 2 kursust, st arvestuslikult 2 kontakttundi nädalas.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • vastavus põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse (võib olla omandamisel);
  • tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud isikuomadused: väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, usaldusväärsus, vastutustunne, korrektsus ja täpsus, õpivõimelisus, avatus;
  • valmisolek eesmärgipäraselt tegutsema ning kooli tegevusse panustama.

Pakume:

  • mitmekülgseid eneseteostuse- ja arenguvõimalusi;
  • võimalust töötada särasilmsete õpilaste ja toetavate kolleegidega;
  • võimalust panustada kooli arengusse.

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

  • avaldus;
  • elulookirjeldus (CV);
  • kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
  • kandidaadi soovil muud dokumendid;

e-posti aadressil kool@varskakool.ee. Konkurss kestab kuni geograafiaõpetaja leidmiseni.

Täiendav info telefonil 513 4782, direktor Liina Palu.