Meie kool kuulub alates 01.01.2018 Ettevõtlike Koolide võrgustikku ning pälvis 2021. a oktoobris Ettevõtliku Kooli baastaseme kvaliteedimärgise.

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Meie kooli Ettevõtliku Kooli töörühm 2022/23 õa: Liina Palu, Triinu Kotov, Reelika Kalder, Elle Tikkop, Merike Kull, Ilme Hoidmets

Programmi edulugude konkursil “Õppimine on põnev” on maakondliku žürii tunnustuse pälvinud järgmised meie ettevõtmised:

Fotod: Kaisa Äärmaa, Võrumaa Arenduskeskus