Eripedagoogi ülesandeks koolis on:

  • õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine;
  • õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel;
  • õpiabirühma- või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine.

Logopeedi ülesandeks koolis on:

  • õpilase kommunikatsioonivõime hindamine, kommunikatsioonihäiretega õpilaste väljaselgitamine, nende suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine ning neile sobiva suhtluskeskkonna soovitamine;
  • õpetajate toetamine õpilaste kommunikatsioonivõime arendamisel, taastamisel ning kompenseerimisel.

Eripedagoogilist ja logopeedilist teenust osutab kooli logopeed/eripedagoog Kaja Laats (kaja.laats@varskakool.ee, tel 5694 2501).