Tänavu, 2020.a kevadel 9. klassi lõpueksameid ei toimu ja põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel. Hinnangud võivad kooli otsusel olla numbrilised või arvestatud ja mittearvestatud. Põhikoolilõpetajatele väljastatakse lõputunnistused juuni keskpaigaks.

12. kl lõpetajatele!
Täiendatud 06.05.2020

Riigieksamite sooritamine on sel kevadel vabatahtlik, loobujatel tuleb Innovele sellest teada anda 11. maiks. Soovi korral on kõigil võimalik osaleda sügisel toimuvatel lisaeksamitel.Eksamid

Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja riigieksamite tegemine on vabatahtlik. Eksaminandid, kes olid ennast 20. jaanuariks eksamitele registreerinud, võivad sooritada matemaatika ja eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami.  Riigieksamid tuleks õpilasel teha kindlasti juhul, kui on plaanis edasi õppida erialal, kus nõutakse sisseastumisel riigieksamite tulemusi.

Riigieksamite toimumise ajad: 

  • eesti keel – 29. mai 2020. a;
  • eesti keel teise keelena – 1.–3. juuni 2020. a;
  • matemaatika – 5. juuni 2020. a.

Inglise keele riigieksamit 2020. a kevadel ei toimu.

Rohkem infot SA Innove

2019/20 õa ei toimu 👇

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal