Avaldatud: 26 juuni, 2019

Toimub tööpäeviti (E-R) kell 9.00 – 15.00 kooli kantseleis (3. korrus, kab 314) 

10. klassi astumiseks tuleb esitada:

 • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
 • 9. klassi klassitunnistus;
 • õpilase isikut tõendava dokumendi koopia;
 • vanema või hooldaja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • 2 fotot (3×4 cm) paberkandjal;
 • avaldus.

1. klassi astumiseks tuleb esitada:

 • lapse tervisekaardi väljavõte;
 • lapse koolivalmiduse kaart;
 • lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
 • vanema või hooldaja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • 2 fotot (3×4 cm) paberkandjal;
 • avaldus

Pildikesi koolielust 2019