Avaldatud: 15 juuni, 2022

Värska Gümnaasium võtab 2022/2023. õppeaastast konkursi korras tööle põhikooli ja gümnaasiumi bioloogia õpetaja (osalise koormusega).

Ootused kandidaadile:

  • vastavus põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse;
  • tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud isikuomadused: väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, usaldusväärsus, vastutustunne, korrektsus ja täpsus, õpivõimelisus.

Pakume:

  • mitmekülgseid eneseteostuse- ja arenguvõimalusi;
  • võimalust töötada särasilmsete õpilaste ja toetavate kolleegidega;
  • võimalust panustada kooli arengusse.

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

  • sooviavaldus;
  • elulookirjeldus (CV);
  • kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
  • kandidaadi soovil muud dokumendid;

hiljemalt 22. augustil 2022 e-posti aadressil kool@varskakool.ee.

Täiendav info telefonil 513 4782, direktor Liina Palu.