Avaldatud: 16 märts, 2020

Reedel, 13.03.2020 toimus Setomaa valla kriisikomisjoni koosolek, kus arutati Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorda ja koroonaviiruse (COVID-19 viirus) leviku tõkestamiseks täiendavate meetmete kehtestamist Setomaa vallas.

Seoses koroonaviiruse levikuohuga ja selle tõkestamise vajadusega, võetakse alates esmaspäevast, 16.03.2020 Setomaa valla ametiasutustes ja ametiasutuste hallatavates asutustes valla organisatsiooni töökorralduse ja inimeste tervise kaitse tagamiseks tarvitusele järgmised meetmed.