Vastutav töötleja isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide tähenduses on Värska Gümnaasium
Aadress: Pikk 13, Värska alevik, Setomaa vald, 64 001
Tel: (+372) 513 4782
E-post: kool@varskakool.ee
Registrikood: 75025874

Andmekaitsespetsialist: Mari-Liis Dööring, e-post: kool@varskakool.ee

Värska Gümnaasiumi isikuandmete töötlemise kord

Andmekaitse Inspektsiooni üldkontaktid:
Tel: 627 4135
E-post: info@aki.ee