Õppetöö korraldus alates 18.05.2020

Avaldatud: 14 mai, 2020

Kool jätkab õppetöö korraldamist distantsõppel õppeperioodi lõpuni, 9. juunini.

Alates esmaspäevast, 18. maist alustame koolis osalise ja vajaduspõhise kontaktõppega. Kontaktõpe toimub nii individuaalselt kui väikestes õpperühmades (kuni 10 õpilast + õpetaja). Kontaktõpet kavandame ühe nädala kaupa. Kontaktõppe vajadusest, tunniplaanist ja päevakavast teavitab õpilasi ja lapsevanemaid klassijuhataja.

Kontaktõpe koolis algab üldjuhul kell 8:30 ja kestab kuni kella 13:30. Kontaktõppel osalevatele õpilastele pakume lõunasööki.
Kontaktõppele tulles palume õpilasel kaasa võtta:

  • vajalikud õppevahendid, sh kirjutusvahendid,
  • pabertaskurätikud,
  • vahetusjalanõud (kui need ei ole koolimajas).

Kogu koolipäeva jooksul tuleb õpilasel järgida kehtestatud käitumisjuhiseid (2+2 reegel, PESE KÄED!). Kool varustab riskirühma kuuluvad õpilased isikukaitsevahenditega. (veel …)


Pakume õpetajale tööd

Avaldatud: 8 mai, 2020

Värska Gümnaasium võtab konkursi korras tööle järgmiste õppeainete õpetajad:

  • ajalugu ja ühiskonnaõpetus              1,0 ametikohta
  • vene keel                                            0,7 ametikohta
  • kehaline kasvatus (tüdrukutele)         0,5 ametikohta
  • käsitöö ja kodundus                           0,3 ametikohta
  • majandusõpetus                                 0,3 ametikohta

Kandidaadile esitatavad nõuded: (veel …)


Vastuvõtt 10. klassi astumiseks 2020/21.õa

Avaldatud: 8 mai, 2020

Hea põhikoolilõpetaja!

Ootame Sind meie kooliperega ühinema ning jätkama oma õpinguid Värska Gümnaasiumis.

Avaldusi Värska Gümnaasiumi 1o. klassi astumiseks võtame vastu 6. maist – 14. juunini 2020. a. Kooli vastuvõtu avalduse leiab siit. (veel …)