Rõõmsa kohtumiseni esmaspäeval, 2. septembril

Avaldatud: 21 august, 2019

Alustame uut kooliaastat:

Kl 8.30 Klassijuhatajatund koduklassis ja pildistamine
Kl 9.35 Koguneme rongkäigule
Kl 9.45 Kooliaasta avaaktus Värska Kultuurikeskuses

 


Dokumentide vastuvõtt

Avaldatud: 26 juuni, 2019

Dokumentide vastuvõtt toimub 21.- 23. augustil 2019 kell 9.00 – 15.00 kooli kantseleis (3. korrus, kab 314) 

Hea tulevane gümnasist! 10. klassi astumiseks tuleb esitada:

 • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
 • 9. klassi klassitunnistus;
 • õpilase isikut tõendava dokumendi koopia;
 • vanema või hooldaja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • 2 fotot (3×4 cm) paberkandjal;
 • avaldus.

Hea tulevane 1. klassi lapsevanem!  Lapse 1. klassi astumiseks tuleb esitada:

 • lapse tervisekaardi väljavõte;
 • lapse koolivalmiduse kaart;
 • lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
 • vanema või hooldaja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • 2 fotot (3×4 cm) paberkandjal;
 • avaldus

Võõrustame

Avaldatud: 21 juuni, 2019

 • 24.-25. august Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli laager
 • 22.-23. august Tartu Erakooli uue kooliaasta stardilaager 7.- 9. kl õpilastele
 • 1.-7. juuli  Korvpalliklubi Valgamaa suvelaager
 • 25.– 30. juuni  XXII üleriigiline noorte keelpillimängijate ja keelpilliõpetajate suvelaager-kursus