Paul Haavaoksa luule lugemise päev

Avaldatud: 12 november, 2019

Paul Haavaoksa luule lugemise päev Setomaa koolide õpilastele toimub neljapäeval, 5. detsembril algusega kl 12.00 Värska Gümnaasiumi aulas.

Paul Haavaoksa luulet  võib lugeda üksi või kahekesi. Aega esinejale 5 -7 min.
Autasustamine toimub kolmes vanusegrupis: 1.-3. kl, 4.-6. kl ja 7.-9. kl ning välja antakse eripreemiad.

Palume registreeruda hiljemalt 02.12.2019 e-posti aadressil ilme.hoidmets@varskakool.ee  järgmiselt: õpilase ees- ja perekonnanimi; kool; klass; esitatav(ad) luuletus(ed), juhendaja.

Täiendav info:  Ilme Hoidmets, ilme.hoidmets@varskakool.ee

Otse värava vahelt ta algab – 
nõmmele viib …
Lapsena kõrvetas tillukest talda
tuline liiv.


Teadaanne kooli lastevanematele

Avaldatud: 5 november, 2019

Austatud lapsevanemad!

Suutervise edenduse raames viiakse Värska Gümnaasiumi õpilastele 2019/ 2020 õa läbi Värska hambaravikabineti külastus, suuhügieeniõpetus ja hammaste läbivaatus. Info ravivajadusest edastatakse lapsevanemale peale läbivaatust.
Palume kõigil, kes ei soovi laste hammaste läbivaatust, anda sellest teada klassijuhatajale kirjalikult taasesitavas vormis (eKooli, eposti vm teel) hiljemalt 22. novembril 2019.

Täiendav info:
Ivi Alve
Koolitervishoiuteenust osutav õde
Tel 796 4633


Seto keele ja kultuuri nädalast kuuni

Avaldatud: 4 november, 2019

3. – 9. oktoobrini Setomaal toimunud seto kultuuri nädal oli fookuses setode kultuur ja kombed. Erinevais paigus toimusid seto kultuuriga seotud õpitoad, loengud, kontserdid, kokkusaamised. Tavapärasest rohkem kanti seto riideid ja kõneldi seto keeles. Heisati seto lipud. 9. oktoobril tähistati pidulikult Setomaa sünnipäeva. (veel …)